thumb image

Advanced Building Skins 2016: kostenefficiëntie van integrale engineering

Het jaarlijks congres Advanced Building Skins, deze week georganiseerd in Bern, Zwitserland, trok 600 deelnemers aan uit 50 landen. VK Architects & Engineers toonden er met een case-study de kostenefficiëntie aan van integraal ontwerpen.

VK’s façade engineers werden gevraagd om een initieel architectuurontwerp van een ingewikkeld glazen dak te optimaliseren. De engineering oplossingen moesten beantwoorden aan hoog-performante gevelvereisten omtrent

  • structurele integriteit
  • regen-/water-/luchtdichtheid
  • gevel-/roosterontwerp
  • energie- en comfortperformantie
  • kostenoptimalisatie
  • constructiemethode
  • duurzaamheid van materialen
  • onderhoud

Via parametrisch ontwerpen kon VK Façade Engineering enkele belangrijke restricties opleggen aan het model, om te komen tot een prefab-oplossing met optimaal materiaalgebruik, waaronder de versnijding en een minimum aan afval. Het parametrisch ontwerp omvatte ook studies voor de afvoer van regenwater, zonne-instraling en daglichttoetreding, om zo een optimale positionering van de beglaasde elementen te bekomen. Een gedetailleerde fire safety studie toonde aan dat rookgordijnen in het onderliggende atrium niet nodig waren.

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, toonde een haalbaarheidsstudie indrukwekkende besparingen aan van het geoptimaliseerde ontwerp, in vergelijking met het initiële ontwerp.

Met deze integrale engineering aanpak droeg VK Façade Engineering bij tot een hoog-performante, kostenbesparende oplossing zonder in te boeten aan architecturale kwaliteit. Timing vormde een belangrijk aspect van deze succesvolle vormenstudie: het optimalisatieproces werd uitgevoerd in een zeer vroege ontwerpfase.