thumb image

Cohousers in Gent beslissen mee over duurzaamheidsconcept

Sogent ontwikkelt op de voormalige Malmar-site het grootste cohousing-project van het land, Bijgaardehof. Het ontwerpteam, waar VK instaat voor energie optimalisatie, EPB en M&E engineering, stelde onlangs het masterplan voor. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met het ontwerpteam, Stad Gent, de bewoners en de gebruikers.

Bijgaardehof integreert kenmerkende industriële elementen, zoals de bakstenen gevels en stalen spanten. 57 wooneenheden worden gerealiseerd in 3 tot 4 cohousinggroepen, naast een wijkgezondheidscentrum. Het ontwerpteam bestaat uit Bogdan & Van Broeck architecten, Ney & Partners, VK en LAND.

Duurzaamheidsmeter wijken

Het masterplan is deels het resultaat van de intensieve bijdrages van de cohousers. Zo werd een aparte werkgroep ‘Duurzaamheid’ opgericht, om goed afgewogen keuzes te kunnen maken. Ook de gebouwen, gedeelde ruimtes en tuin zullen vorm krijgen vanuit een samenwerking tussen cohousers en ontwerpteam.

Voor Bijgaardehof paste VK de duurzaamheidsmeter wijken toe. Dat schept duidelijkheid omtrent de definitie van duurzaamheid, wat dan weer resulteert in een hogere kwaliteit bij uitvoering. Bovendien wordt het project ook benaderd op een integrale wijze, met samenhangende uitgangspunten en maatregelen.

Door verschillende maatregelen, die gebruik maken van hernieuwbare energie en een thermisch net, wordt de gebouwgebonden netto energievraag beperkt tot 20 kWh/m². Jaarlijks blijft het niet-hernieuwbaar primair energieverbruik van de wijk onder 70 kWh/m²/jaar.