Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Facade engineering full
Expertise

Facade Engineering

Verhaal

Een gebouwgevel fungeert als scheidingslaag en filter tussen de buitenomgeving en de binnenruimtes. Hij verbindt ook de buiten- en binnenomgeving, waardoor gebouwen bewoonbaar zijn en comfortabel voor het beoogde gebruik. De gebouwschil wordt beschouwd als de hoofdlaag waar alle functies en eisen samenkomen en alle dynamische parameters van het exterieur en het interieur worden geactiveerd.

Facade Engineering optimaliseert al deze functies en eisen, en bekijkt bovendien hun onderlinge afhankelijkheid op een holistische manier om tot de beste oplossing te komen. De gevel kan niet meer worden gezien als een individueel onderdeel van het gebouw. Daarom is een gedetailleerd ontwerp en engineering van deze gevel als een geïntegreerd onderdeel van het hele gebouw nodig, om het steeds toenemende niveau van comfort en energieprestatie van onze gebouwen te bereiken.

Facade Engineering overbrugt vele disciplines, brengt Architectuur, MEP, Stabiliteit, Acoustical & Fire Safety Engineering, Duurzaam ontwerp & Value Engineering samen om intelligente gevels te ontwikkelen.

Door de strengere energievoorschriften voor gebouwen neemt de noodzaak toe om intelligente gevels te ontwikkelen. Veel nationale en internationale studies erkennen dat belangrijke energiebesparingen kunnen worden bereikt door het verbeteren van de gebouwschil.

VK Facade Engineering richt zich bij het ontwerp van gevels op de thermische prestaties, de milieuefficiëntie en het gebruik van duurzame materialen. VK's ervaring met alternatieve ontwerpoplossingen vergroot uw kans om een gevelontwerp te bekomen dat werkt voor de hele levensduur van het gebouw.

De gebouwschil kan gemakkelijk tot 20% van de totale bouwkosten van nieuwe projecten vertegenwoordigen. Dit aandeel zal nog toenemen door de evolutie naar intelligente gevels, die volledig geïntegreerd zijn in het energieconcept van een gebouw. Een VK facade engineer inschakelen, kan een belangrijke besparing opleveren voor de klant.

Wij leveren een aantal facade engineeringdiensten in alle projectfasen (van het ontwerpproces tot de ingebruikname), hetzij als stand-alone diensten, hetzij als onderdeel van een bredere scope.

Doelmarkten
Healthcare Design
Building Engineering

Contacteer een van onze experten:
facade-engineering@vkgroup.be

 • Expert berckmoes maaike web
  Maaike Berckmoes
  principal Facade Engineering

Facade Engineering In detail

Bekijk alles 
Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën
Shadow 21 maart V3
 • gevelontwerp (conceptueel / schematisch ontwerp / gedetailleerd ontwerp) van standaard en maatwerk geveloplossingen
 • haalbaarheidsstudie in termen van budget, bouwcapaciteit en doelmatigheid
 • 3D modellering en parametrisch ontwerp
 • structurele, thermische, akoestische, windbelastings- en brandveiligheidsanalyse en -optimalisering
 • optimalisatie en verificatie van de capaciteit van het gevelsysteem om bewegingen van de primaire structuur (dilatatie, kruipen, elastische verkorting van kolommen, vervorming tussen de opslagplaatsen, seismische bewegingen ....) op te vangen
 • bouwfysica:
  • thermische, zonne- en condensatierisicobeoordelingen van gevels: U-waarde, g-waarde, lichttransmissie, thermische overbrugging;
  • gedetailleerde (transiënte, 3D ....) zonne- en thermische analyse van de schil met behulp van FEA (bv. thermische breuk)
 • integratie van het gevelontwerp in het gebouwenenergieconcept
 • dynamische simulatie van verwarmings-, koel- en verlichtingslasten en thermisch binnencomfort
 • daglichtsimulaties en zonweringsanalyse
 • CFD-modellering
 • levenscyclusanalyse
 • integratie van BIPV en andere hernieuwbare energiesystemen: zonwering, bedienbare ramen, architecturale verlichting, schakelbare beglazingssystemen, andere innovatieve oplossingen ...
 • materiaalstudies en aanbevelingen, goedkeuringen van geschikte materialen en componenten
 • value engineering oplossingen om te voldoen aan het budget van de klant
 • aanbevelingen voor gevelinstallatie en geschikte BMU-systemen
Facade tender
 • aanbestedingsdocumenten (conceptueel/schematisch ontwerp, specificaties, bestek & leverancierslijst)
 • assistentie bij aanbestedingen en contracten
 • value engineering oplossingen om te voldoen aan het budget van de klant
 • beoordeling van de ingediende offertes door de aannemer
Facade execution
 • het beoordelen van uitvoeringstekeningen, thermische en structurele berekeningen van gevelaannemers.
 • criteria voor geveltesten, methodeverklaringen en getuige-proeven in het laboratorium en op locatie.
 • inspecties van de leverancier en de productie in de fabriek
 • installatie en inspectie ter plaatse
 • invullen & overhandigen van documenten
Facade inuse
 • inbedrijfstelling & controle
 • herstelwerkzaamheden
 • due diligence; getuige-deskundige werk
Facade producers
 • ontwerp en ontwikkeling van gevelsystemen
 • structurele, thermische, akoestische en windanalyse
 • uitvoeringstekeningen en productiespecificaties