Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Industrial architecture full
Expertise

Industriële Architectuur

Verhaal

Met de service Industrial Design knoopt VK aan bij zijn eigen historiek: daar waar in de begindagen van VK de nadruk lag op silogebouwen, is de ervaring jarenlang uitgediept. Vandaag ontwerpt VK duurzame gediversifieerde industriële projecten die bouwkundige werken omvatten binnen de sectoren agro/silo, chemie, food, pharma, productie en logistiek.

Hoewel dus divers van aard, zien wij een rode draad in deze projecten: de basis voor elk ontwerp wordt gevormd door onze multidisciplinaire engineering op maat van de private of publieke bouwheer. Het ontwerp staat daarbij steeds ten dienste van een proces, productie of logistiek, en integreert de procesgerelateerde nevenfuncties zoals dienstverlening, personeelsgebonden functies, kantoorfuncties en de gebouwomgeving in een gealigneerde architecturale identiteit.

Het kernbegrip in de manier waarop VK deze projecten aanpakt, is meerwaarde scheppen. Daarvoor steunt VK enerzijds op zijn ervaring en knowhow. Anderzijds en even belangrijk leggen onze medewerkers hun oor te luister omdat we ons bewust zijn van het uniek verhaal van elke opdrachtgever. We beschouwen het als onze taak om ons dat verhaal eigen te maken zodat we de doelstellingen en ambities van elke opdrachtgever meer dan waar kunnen maken in het ontwerp, met respect voor zijn bedrijfscultuur, en deze kennis ook als meerwaarde zien in de verdere uitbouw van onze eigen ervaring. Vanuit deze open dialoog, verenigen we onze visies op het ontwerp en ontstaat de meerwaarde in het project die zich kan weerspiegelen in een budgettaire, functionele en duurzame optimalisatie.

Een industrieel project kan enkel zijn optimale return leveren, wanneer alle projectaspecten erin verenigd worden. Daarom streeft VK steevast de uitwerking van een multidisciplinair programma van eisen na. In het bijzonder worden de randvoorwaarden die gepaard gaan met productieprocessen, duurzame technieken en gesofisticeerdere logistieke uitrustingen, zo vroeg mogelijk geïdentificeerd en van masterplan tot operationeel gebouw continu geactualiseerd. Daartoe werkt VK nauw samen met eventuele consultants van de bouwheer inzake logistiek, milieu, procestechnologie, maar ook met aannemers en desgevallend externe architecten. Het resultaat van deze integrale aanpak of systems engineering is dat het potentieel van elk projectaspect met optimaal effect kan uitgewerkt worden.

Met Industrial Design ambieert VK een symbiose te bewerkstelligen tussen efficiëntie, energie en duurzaamheid, logistieke intelligentie, veiligheid, architecturale representatie, comfort en gebruiksvriendelijkheid voor een toekomstbestendige industriële omgeving.

Doelmarkten
Building Engineering
Industry

Contacteer een van onze experten:
industrial-architecture@vkgroup.be

  • Expert hochepied stijn web
    Stijn Hochepied
    project manager
  • Expert devos michiel web
    Michiel Devos
    project manager
Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën