Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Infrastructure full
Expertise

Infrastructuur

Verhaal

De leef- en beleefbaarheid van onze omgeving start bij een goed functionerende, veilige en duurzame publieke ruimte. VK Architects & Engineers ambieert daarbij zowel een technische en functionele duurzaamheid als tijdloze landschappen en architectuur. Dat resulteert in een uniek en sterk project.

VK waakt de hele projectduur lang over de visie en het concept van het project vanuit een integrale aanpak. Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs werken als één complementair team. Zo worden alle aspecten van de landscaping, verkeerstechniek en mobiliteitsbeleid, stedenbouwkundige visies, waterbeheer, civiele technieken … geïntegreerd verwerkt. Deze werkmethode is gestoeld op een jarenlange ervaring met uiteenlopende infrastructuurprojecten, zowel openbare werken als opdrachten voor private organisaties en instellingen.

De ontwerpen van VK ontstaan vanuit een gegronde inventarisatie naar alle functionele, conceptuele én technische aspecten en randvoorwaarden. In nauw overleg met de klant, worden alle noden van de eindgebruikers, doelgroepen en belanghebbenden in kaart gebracht. Ook wordt, in overleg met de diverse actoren, elk project getoetst aan alle vergunningsmatige randvoorwaarden en opportuniteiten inzake subsidies. Onze ontwerpers en ingenieurs vernieuwen dan ook continu hun kennis over integraal waterbeheer, vergunningsaspecten en procedures.

Bij de technische uitwerking van de ontwerpen wordt rekening gehouden met up-to-date bouwtechnische richtlijnen, materialen en technieken. Details worden uitgewerkt, met behoud van de oorspronkelijke visie. Onze ontwerpers en ingenieurs gebruiken daarbij de nieuwste software, om de klant nauwkeurige en transparante ontwerpen te bieden. Visualisaties, 3D-ground modelling, 3D-wegontwerp, hydraulica en BIM beantwoorden aan de steeds hogere verwachtingen van klanten. Bij de zorgvuldige materialenkeuze besteden onze ontwerpers aandacht aan onderhoud, robuustheid en verantwoorde verwerkingsmogelijkheden.

De doorgedreven knowhow van onze experts begeleidt de klant doorheen alle bijhorende processen. Ons procesmanagement staat hierbij ten dienste van elke sector. Op maat van de klant en het project, wordt elke uitdaging open en creatief aangepakt. Het eindresultaat is kwalitatief hoogwaardige infrastructuur.

Doelmarkten
Healthcare Design
Building Engineering

Contacteer een van onze experten:
infrastructure@vkgroup.be

  • Expert meirhaeghe jan web
    Jan Meirhaeghe
    principal Infrastructure
Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën