Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Sustainable design materialimpact
Expertise

Milieu-impact materialen

Verhaal

Op niveau van materiaalselectie willen we een verantwoorde keuze maken door de financiële kost en de milieukost te berekenen. De milieukost wordt gedefinieerd door de schaduwkost van de verschillende milieu-indicatoren in rekening te brengen, dit is de financiële impact voor de maatschappij om de materiaal-impacten te neutraliseren. Er worden tal van milieu-indicatoren in rekening gebracht zoals gebruik van mineralen, waterverbruik, energieverbruik van fossiele brandstoffen, klimaatverandering gerelateerd aan broeikasgasemissies, hoeveelheid radioactief afval, emissies van stoffen in grond/water/lucht die de stratosferische ozonlaag, de menselijke gezondheid of de ecosystemen aantasten, emissies van stoffen die een teveel aan voedstoffen, SMOG of zure regen veroorzaken…

VK kan de milieu-impact van een gebouw, gebouwelement of materiaal evalueren aan de hand van een levenscyclusanalyse of LCA (via bijvoorbeeld de Totem-tool of het simulatieprogramma SimaPro). In zo’n LCA worden verschillende elementen vergeleken om een evenwichtige keuze te kunnen maken in ontwerpfase. Ook in uitvoering en gebruiksfase is het belangrijk om de verschillende materialen die in het gebouw voorkomen bij te houden, te evalueren en in kaart te brengen om zo de milieu-impact over de volledige levensduur van het gebouw te beperken. Dit kan aan de hand van een materiaalpaspoort.

Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën