Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Space planning full
Expertise

Programmatie

Verhaal

Als ontwerper schenkt VK veel aandacht aan de fases vóór het eerste schetsontwerp. Naargelang de complexiteit van de opdracht, zijn masterplanning en programmatie onontbeerlijk voor een succesvol project.

In de programmatiefase gaat VK, binnen de uitgestippelde langetermijnvisie van een masterplan, concrete problemen en uitdagingen identificeren voor specifieke projecten. Het is belangrijk een duidelijk beeld te creëren van objectieven, en van functionele en operationele vereisten – zoals een gewenste graad van flexibiliteit en de vastgoedgedachte. Even belangrijk is te weten wat eventuele beperkingen of opportuniteiten inhouden. Door deze zaken in kaart te brengen, schetsen onze ontwerpers het zwaartepunt van het project.

Voor deze informatie is de inbreng van alle betrokken partijen onontbeerlijk. Zo is in de zorgsector de bijdrage van zowel directie, dokters, personeel en vooral de eindgebruikers van onschatbare waarde. Steeds meer wordt ook de bijdrage van de potentiële zorgvastgoedontwikkelaar van belang. Elke groep bekijkt het project vanuit het eigen standpunt – de bundeling daarvan biedt een alomvattend overzicht aan wensen en noden. VK houdt er dus aan via gerichte infosessies de verschillende stakeholders te bevragen over allerhande aspecten, van economische parameters over functionaliteit en gebruiksgemak tot comfort en visuele aspecten.

Deze bron aan informatie wordt door onze ontwerpers geanalyseerd en gedocumenteerd in deliverables: organigrammen, relatiematrixen, bollenschema’s, vlekkenplannen, flowdiagrammen, kamer- en oppervlaktelijsten per afdeling, faseringen evenals diverse scenario’s met uiteenlopende consequenties voor budget en termijnen … Het visualiseren van de overvloed aan informatie helpt de klant om het project mee te sturen en weloverwogen lange termijnsbeslissingen te nemen.

VK heeft ervaring met de programmatie van uiteenlopende projecten, vaak met een grote complexiteit. In de zorgsector loopt dit van volwaardige Health Promoting Lifestyle Campussen over algemene ziekenhuizen en psychiatrische campussen tot woonzorgcentra. Daarbij is schaal van geen tel: VK begeleidt de programmatie van een volledige geïntegreerde campus, maar evengoed van een type-kamer voor de renovatie van beddenvleugels – aan de hand van visualisaties of met volwaardige mock-ups op ware grootte.

Deze integrale ontwerpbenadering, door de knowhow en expertise van de ontwerpers en de stakeholders te combineren, leidt tot een efficiënter ontwerpproces. Vanaf dat moment kunnen onze architecten, ingenieurs en experten, in nauwe samenwerking met externe partijen, aan de slag voor een totaalontwerp.

Doelmarkten
Healthcare Design

Contacteer een van onze experten:
spaceplanning@vkgroup.be

  • Expert vermeulen stephane web
    Stéphane Vermeulen
    director Healthcare Design
Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën