Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Sustainable design heatnetworks
Expertise

Warmtenetten en energy grids

Verhaal

De huidige energietransitie vraagt een aanpak die verder gaat dan het gebouwniveau. Collectieve energienetwerken bieden heel wat mogelijkheden voor integratie van duurzame bronnen en onderlinge uitwisseling van energie, en worden zo slimme netten of ‘smart grids’.

Op een multifunctionele gebouwsite of in een wijk kan de overtollige warmte uit de ene gebouwfunctie via een collectief warmtenetwerk aan een andere gebouwfunctie worden geleverd. Energieoverschotten kunnen duurzaam gestockeerd worden door bijvoorbeeld geothermie of PCM’s (phase changing materials). Het netwerk laat ook toe om eenvoudig aan te sluiten op restwarmte van elektriciteitscentrales en industrie, warmtekrachtinstallaties op biobrandstof, rivierverwarming, of andere collectieve energienetwerken in de omgeving. Bovendien is het flexibel genoeg om later gefaseerd nieuwe duurzame energiebronnen in het netwerk te integreren.

Smart electricity grids zorgen voor een optimale productie, verdeling en opslag van elektriciteit. Zo kunnen hernieuwbare technologieën zoals wind, PV en H2-biobrandstofcellen slim interageren met de verschillende verbruikers. De uitdaging bestaat erin om het energieverbruik en -productie op elkaar af te stemmen. Waarbij gebruiksprofielen van warmtepompen, duurzaam gestuurde verlichting en ventilatie, slimme apparatuur, elektrische wagens en fietsen… heel belangrijk worden. Het toepassen van een gelijkstroomnetwerk in plaats van wisselstroom is een interessante insteek. Het is volledig compatibel voor hernieuwbare energietechnologieën, het garandeert een hogere energie-efficiëntie, energieopslag is efficiënter, het is bovendien betrouwbaarder en veiliger, en het zorgt voor een responsief systeem klaar voor een groene energietoekomst.

In een haalbaarheidsstudie onderzoeken wij of het energetisch en financieel interessant is om aan te sluiten op een gemeenschappelijk energienetwerk. Wij bekijken in welke mate dit voor uw project, stad of gemeente voordelig of mogelijk kan zijn in functie van de bestaande omgeving, omliggende energiebronnen en -afnemers, gebruiksprofielen, toegepaste technologieën...

Meer weten over wat we doen met onze expertise?

Bekijk ons laatste nieuws, blogartikelen en evenementen en zie hoe onze experts hun kennis toepassen om onze projecten te verbeteren en hoe ze hun expertise delen met andere professionals.

Bekijk nieuws & ideeën