thumb image

FPC Antwerpen klaar voor gebruik

Vanaf 1 januari 2017 zal het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Antwerpen plaats bieden aan 182 gedetineerden met hoog tot middelhoog risico. Het ontwerp van VK Architects & Engineers werd onlangs opgeleverd en wordt eind oktober overgedragen aan het Ministerie van Justitie.

Het FPC als begrip kwam tot stand nadat Europa België een aantal keer veroordeelde, omdat gedetineerden met psychiatrische problemen enkel in gewone gevangenissen terecht konden. Eind 2008 won VK de architectuurwedstrijd voor FPC Antwerpen.

Een gesloten instelling in een open landschap

Een doordacht concept vertaalt de verschillende behandelingseenheden binnen het FPC naar een specifieke architectuur en volumetrie, binnen een consistent geheel. De gesloten afdeling is volledig ommuurd en voldoet aan hoge veiligheidseisen. Dit vertaalt zich in een rustige, overzichtelijke en integere architectuur.

Het centrale gebouw bundelt alle gemeenschappelijke functies, waaronder de inkom. De therapeutische functies zijn gestapeld in een torenvolume. Dit creëert enerzijds een landmark in het landschap, en biedt anderzijds een mooi uitzicht voor de gedetineerden. Een voorplein verbindt het gebouw met de Beatrijslaan, de maatschappij met de gesloten instelling.

Het centrale blok en de gesloten afdeling schermen de open afdeling af van de drukke E17 en de Beatrijslaan. Daardoor kan de open afdeling zich nestelen in het groen van het nabijgelegen reservaat Burchtse Weel. Het volume richt zich naar het landschap. Opgetild boven het maaiveld zoekt het een maximale interactie met de natuurelementen, en biedt het een mooi uitzicht over het landschap.

VK en opdrachtgever Regie der Gebouwen streefden naar een maximale integratie in het landschap, met een goed evenwicht tussen natuur en bebouwing. De materialisatie is afgestemd op het palet van de omgeving waardoor het geheel van de gebouwen opgaat in het landschap.

Efficiënt en veilig

De bouwheer stond op een korte bouwtermijn, waardoor het concept maximaal werd afgestemd op prefabricage: betonbalken, wanden, gevelelementen, binnen- en buitenschrijnwerk tot en met de sanitaire cellen op de kamer en de vaste uitrustingen.

Er werd ook nauw samengewerkt met de technische mensen van het Ministerie van Justitie voor de externe en interne beveiliging, de afbakening van de binnengebieden en de perimeterbeveiliging.

Aan dit project hangt een prijskaartje van € 60 miljoen. Het gebouw werd gerealiseerd door aannemer Denys, die met het FPC Gent reeds ruime ervaring had opgedaan met soortgelijke projecten.

Bezoek de projectpagina voor meer beelden van het afgewerkte FPC.