Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Bogdanvanbroeck visual residential gent bijgaardehof BA 0035 BIJ V N 3 Visualisatie Vanuit Biotope website main

Aanleg van BEO-veld voor verwarming en koeling van ‘Bijgaardehof’ gestart

News

VK Architects & Engineers startte op dinsdag 18 februari met de grondboringen voor het BEO-veld van collectief woonproject ‘Bijgaardegof’ in Sint-Amandsberg, Gent. Op de site van de voormalige Malmarfabriek wordt momenteel druk gewerkt aan de bouw van 57 woonunits, gemeenschappelijke ruimtes, werkateliers en een Wijkgezondheidscentrum.

Het BEO-veld is een essentieel onderdeel van het project, aangezien daar de energie uit de bodem onttrokken zal worden om de gebouwen te koelen en te verwarmen. “Omdat we in dit project streven naar een E-peil lager dan E30, was het een logische keuze om in te zetten op geothermie”, aldus Bart Callens, Senior Project Engineer MEP bij VK. “In een goed geïsoleerd gebouw kan de gratis warmte uit de bodem de warmtebehoefte namelijk deels of volledig dekken.”

Gratis verwarmen én koelen

In dit kader werd ieder gebouw in dit project voorzien van een centrale warmtepomp, die in een latere fase aangesloten zal worden op het BEO-veld. Brijnwater wordt uit dat veld onttrokken en naar de centrale warmtepompen gestuurd, die vervolgens warmte produceren. Deze warmte wordt doorheen de gebouwen verdeeld via een 2-pijpsysteem. Alle warmtepompen zullen op datzelfde veld aangesloten zijn, waardoor energie-uitwisseling tussen de gebouwen perfect mogelijk is.

“Maar het allergrootste voordeel van werken met geothermie is dat er ook gratis gekoeld kan worden”, vervolgt Bart Callens. “In dit project kunnen we tijdens de warmste dagen van het jaar gebruik maken van het free-chilling-principe. De koude die tijdens de winter in het BEO-veld werd opgeslagen, zetten we in tijdens de zomer. De koeling gebeurt in de woon- en werkunits via een klimaatvloer, in het Wijkgezondheidscentrum zal dit via een klimaatplafond gebeuren.”

Duurzaamheid van meet af aan

Alle betrokken partijen – ook de co-housers – trokken van meet af aan de kaart van duurzaamheid. Dit BEO-veld is de kers op de taart, maar we mogen alle andere inspanningen zeker niet vergeten. Zo zijn er de klimaatvloeren in de woonunits en het klimaatplafond in het Wijkgezondheidscentrum. In de kantoorruimtes wordt dan weer gewerkt met ruimtevoelers voor de regeling van de koeling en verwarming.

VK leverde ook een aanzienlijke bijdrage op gebied van waterbesparende maatregelen. Zo wordt verbruik van leidingwater beperkt door de spoelvolumes van de toiletten en urinoirs te limiteren. Ook het waterdebiet van het kraanwerk wordt gereduceerd dankzij de toepassing van een luchtschuimbekken, waar het water in de uitstroombek met lucht gemengd wordt. Daarnaast wordt ook ingezet op hergebruik van regenwater, als secundaire waterbron.

Gepubliceerd op
20/02/2020
Verwante markten
  • Building Engineering
  • Residential
Verwante expertise
Verwante projecten