Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Public brussels nato 3 web

NAVO hoofdkwartier staat in voor eigen energieproductie

News

Bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe NAVO hoofdkwartier is veel aandacht besteed aan energie-efficiëntie. Niet alleen vanuit een evidente duurzame benadering, ook als een van de strenge veiligheidseisen. Naar energievoorziening werkt het NAVO hoofdkwartier nagenoeg volledig autonoom, met een eigen noodstroomvoorziening en WKK. VK Architects & Engineers berekende en ontwierp de technische installaties voor de volledige site.

Een laag-energie ontwerp van 250.000 m²

Er is maximaal gebruik gemaakt van hernieuwbare bronnen en materialen, om zowel energie, water en als ruimte optimaal te gebruiken. Het doel is om de vraag af te stemmen op de reële behoefte van de gebruiker. Daarbij moet de vraag beantwoord worden met de meest ideale prestatie en een maximale beperking van de energiebehoefte.

Dit laag-energie ontwerp van 250.000 m² heeft een gebouwenschil met een optimale thermische isolatieprestatie en luchtdichtheid. Alle kantoren, in totaal 120.000 m², worden passief gekoeld met actieve betonplaten. Daarmee is dit één van de grootste Europese slab-cooling projecten. Het koelwater voor deze platen wordt deels geproduceerd via geothermische sondes. In totaal omvat de site 142 geothermische sondes met elk een lengte van 125 meter.

De warmteproductie op lage temperatuursregime gebeurt deels door cogeneratiegroepen en door “water-water” warmtepompen. Bijkomend wordt de warmte op de mechanische ventilatie-eenheden gerecupereerd. In specifieke ruimtes varieert het luchtdebiet in functie van de CO2- en COV-concentratie. De informaticalokalen worden geventileerd door middel van warme en koude gangen.

Ook de verlichting wordt bediend door een sonde of aanwezigheidsdetector, waarbij de intensiteit in de kantoren varieert in functie van de daglichtsterkte.

In het personeelscentrum wordt 250 m² zonnepanelen ingezet voor het opwarmen van het zwembadwater en het douchewater.

Uiteraard wordt het regenwater gerecupereerd. Ook grondwater wordt op ongeveer 75 m diepte opgepompt met een waterputting van maximum 20 m³/u.

Voor de fundering van parkings en wegen werd gebruik gemaakt van betonpuin, afkomstig van het voormalige militaire kwartier en ter plaatse gerecycleerd.

Gepubliceerd op
17/05/2017
Verwante markten
  • Building Engineering
  • Offices
  • Hospitality & leisure
  • Public & government
Verwante expertise
Verwante projecten