Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Blog nomoregrenfell

No more Grenfell? VK screent bestaande gebouwen

Blog

De schokgolf na de brand in de Grenfell-toren resoneerde uiteraard ook sterk in de bouwwereld. Architecten, ingenieurs, gevelbouwers en produktleveranciers vragen zich bang af of dit zich ook in België kan voordoen. Een brand valt uiteraard nooit uit te sluiten. Maar een integrale ingenieursaanpak, waarbij facade en fire engineering-specialisten de architect, eigenaar, gevelbouwer en promotor ondersteunen, beperkt sterk de risico’s.

Eerste grote referentiecase voor België

VK Architects & Engineers werkt momenteel een referentiecase uit voor een grote huisvestingsmaatschappij met enkele duizenden wooneenheden in beheer. De klant wenst gebruik te maken van een expert voor het uitvoeren van bijkomende onderzoek naar de brandwerende aspecten van gevels. VK laat hierop haar twee specialistische engineeringdisciplines Facade Engineering en Fire Safety Engineering los, die alle simulatietools in huis hebben en op de hoogte zijn van de recentste normeringen én bovendien intern de wederzijdse toets kunnen uitvoeren. Geveloplossingen moeten zich namelijk schikken binnen een brandveiligheidskader, brandnormeringen moeten getoetst worden aan haalbaarheid op gevelniveau.

VK is ook lid van de werkgroep ‘Call for Experts: Call for Evidence – Building Regulations and Fire Safety’ in het Verenigd Koninkrijk. Die organisatie is naar aanleiding van de brand van het Grenfell-gebouw nieuwe richtlijnen aan het uitwerken voor de aanpassing van de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk voor brandveiligheid van gevels. Daarnaast werken we ook samen met academische partners zoals Exova, WTCB en Laboratoire d’Essai au Feu Université de Liège om wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te garanderen. En ook de link met de uitvoerende macht is verzekerd als lid van de sub-werkgroep Gevels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat zetten we bij VK in om brandveilige gevels te ontwerpen?

VK voert destructief en niet-destructief onderzoek in middelhoogbouw- en hoogbouwcondities uit. Daarbij worden gevels gedeeltelijk ontmanteld, zonder dat de stabiliteit en wind-waterdichtheid in het gedrang komt. Via een visuele inspectie wordt de fysieke conditie van de gevel geanalyseerd, materialen en gevelopbouw geïdentificeerd en de risico’s op brandverspreiding via en in de gevel gedetecteerd. Mogelijks kan ook thermografisch en endoscopisch onderzoek ingezet worden ter nazicht van de samenstelling van de spouwmuur/gevel om het juiste advies te formuleren. “In uitzonderlijke gevallen blijken bijkomende brandtesten vereist te zijn, waarbij onder meer de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling bepaald worden. Deze testen kunnen nodig zijn wanneer er geen technische specificaties beschikbaar zijn van een gevelcomponent of wanneer het toegepast materiaal niet herkenbaar is. De ervaring leert ons dat het weghalen van de buitenbeplating (afwerkingspaneel bij geventileerde gevels) meestal volstaat om informatie te verzamelen van de bestaande situatie en aansluitingen en om van hieruit een brandveilige oplossing te ontwerpen voor de gevels van gebouwen. Maar zonder een integrale aanpak van gevel- en brandspecialisten is dergelijke benadering niet mogelijk”, aldus ir. Maaike Berckmoes, Principal Facade Engineering bij VK en MSFE (member of the Society of Facade Engineers).

Ir. Koen Van Herpe, Principal Fire Safety Engineering bij VK, sluit zich aan bij die redenering. “De visuele inspecties en analyses van de gevel genereren de correcte gegevens over de brandveiligheid van de gevels. Van hieruit worden op een integrale manier oplossingen aangeboden voor remedieringswerken zoals het toevoegen van brand en rookstops per of om de 2 verdiepingen. Ter evaluatie van de nodige maatregelen spelen bovendien ook de criteria van brandveiligheid op gebouwniveau een rol. Het is dan ook duidelijk dat zonder een integrale aanpak van gevel- en brandspecialisten dergelijke benadering niet mogelijk is,” besluit Koen Van Herpe.

Gevelstrategie als value engineering

VK Architects & Engineers kan dus ook een bestaand patrimonium screenen op brandveiligheid door de inzet van deze unieke engineeringdisciplines. Steden en gemeenten beseffen de meerwaarde van dit soort ingenieurswerk. Value engineering is dan ook het codewoord: daarbij streven onze ingenieurs naar performantie-optimalisatie met als doel kostenbesparing, extreme veiligheid en dit met respect voor kwalitatieve architectuur. Het laat dan ook geen twijfel dat de aandacht voor value engineering ook in de nieuwbouw- en conceptuele fase van gebouwen meer en meer gewaardeerd zal worden. Brandveilige gevels is immers meer dan de optelsom van de juiste keuze gevelmaterialen en conforme brandoverslagen … Een echte integrale gevelstrategie zal dan ook de veiligste maar ook de meest kostenefficiënte oplossing opleveren!

Conclusie

Kan een tragedie zoals Grenfell zich voordoen in België? Ja, maar het risico kan sterk gereduceerd worden als de juiste specialisten van bij de conceptfase betrokken worden in het ontwerp, en hun advies ter harte wordt genomen.

Gepubliceerd op
15/03/2018
Verwante markten
  • Building Engineering
  • Residential
Verwante expertise