Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Hqe logo

VK is HQE referent

News

HQE is een Franse evaluatiemethode die duurzame prestatiedoelstellingen nastreeft door voornamelijk te focussen op de levenscyclusanalyse (LCA) van gebouwen. Aan de basis van de multicriteria-aanpak ligt het welzijn van de gebruikers, door de impact op gezondheid en comfort van het individu en op het binnenklimaat in kaart te brengen. De totaalscore wordt uitgedrukt als Pass, Goed, Zeer Goed, Uitmuntend of Uitzonderlijk.

De basis voor de milieu-analyse is vergelijkbaar met die van BREEAM, zij het met een iets andere focus en verdeling van de criteria. In de HQE-beoordeling zijn comfort en gezondheid iets meer vertegenwoordigd dan bij BREEAM.

  • Eco-constructie: de relatie van het gebouw met zijn directe omgeving; integere keuze van producten, systemen en processen; werf met een lage milieubelasting.
  • Eco-management: energiebeheer, waterbeheer, bedrijfsafvalbeheer, onderhoud - duurzaamheid van de milieuprestaties.
  • Comfort: hygrothermisch comfort, akoestisch comfort, visueel comfort, olfactorisch comfort.
  • Gezondheid: kwaliteit van de ruimtes, luchtkwaliteit, waterkwaliteit.

VK is ook BREEAM International Assessor, EPB-verslaggever en WELL Accredited Professional.

Gepubliceerd op
06/11/2019
Verwante markten
  • Healthcare Design
  • Building Engineering
Verwante expertise