VK Architects & Engineers is een ontwerp- en studiebureau met meer dan 60 jaar ervaring en knowhow. Als multiprofessionele en interdisciplinaire onderneming bieden we een weids gamma aan disciplines binnen het ontwerp- en realisatieproces. Daarbij richten we onze inspanningen op bouwheren uit de publieke en privé-sector, met de focus op een aantal specifieke doelmarkten.

In Healthcare en Industry biedt VK alle disciplines aan: van masterplanning en programmatie, over architectuur en interieur, tot stabiliteit, technieken, infrastructuur en omgevingsaanleg. In Buildings en Public Space staan onze ingenieurs en landschapsontwerpers ten dienste van architecten, bouwheren en ontwikkelaars voor masterplanning, programmatie, stabiliteit, technieken, infrastructuur en omgevingsaanleg. Daarnaast biedt VK voor alle doelmarkten enkele specialistische disciplines aan, in een streven naar steeds hogere kwaliteit: fire safety engineering, acoustical engineering en facade engineering.

In elk project streven onze professionals naar een integrale benadering. Een concept dat alle disciplines integreert, inclusief de knowhow van de gebruikers, biedt voordelen op alle vlak. Kostenefficiëntie en tijdswinst tijdens het ontwerp- en bouwproces, een versterking van de architecturale identiteit, onderhoudsvriendelijkheid, flexibiliteit, optimaal comfort ... Zo ambieert VK een duurzaam resultaat op lange termijn en binnen een ruime context. Voor de meetbare aspecten van duurzaam bouwen kunnen ontwerpers, ingenieurs en bouwheren beroep doen op onze BREEAM Professional en International Assessors, en onze EPB-reporters.

In welke rol dan ook, VK Architects & Engineers neemt de belangen van investeerders, bouwheren, openbare besturen, ontwerpers en eindgebruikers ter harte, vanuit een engagement naar uw welslagen.

Value by Design

 • 1952

  oprichter Hubert Van Kerckhove bouwt een stevige reputatie op als Europese referentie in het ontwikkelen en engineeren van industriële sites.

 • 1964

  Van Kerckhove treedt toe tot de Orde van Architecten, en richt daarbij zijn focus op de Belgische gezondheidszorg.

 • 1982

  Van Kerckhove treedt toe tot de Orde van Architecten, en richt daarbij zijn focus op de Belgische gezondheidszorg.

 • 1990

  Zoon Peter Van Kerckhove wordt de enige zaakvoerder wanneer oprichter Hubert Van Kerckhove met pensioen gaat.

 • 1998

  Van Kerckhove zet een winnend partnerschap op met Richard Rogers voor de architectuurwedstrijd van het Gerechtsgebouw in Antwerpen.

 • 2000

  Van Kerckhove neemt Brussels ingenieursbureau voor speciale technieken Coget over, om een stevige voet op de Brusselse vastgoedmarkt te verwerven.

 • 2002

  Met "VK" neemt Van Kerckhove een nieuwe identiteit aan, met scherpe focus op Healthcare en Buildings.

 • 2002

  VK's ambities in Healthcare worden bevestigd met de winst van een architectuurwedstrijd voor een nieuw ziekenhuis van 700+ bedden, AZ Delta

 • 2004

  VK neemt Brussels stabiliteitsbureau Ingénieur Associés over, om zo de aanwezigheid op de Brusselse vastgoedmarkt te versterken.

 • 2005

  VK tekent het grootste contract voor de engineering van een gebouw in zijn bestaan, als engineering partner voor het nieuwe NAVO hoofdkwartier

 • 2007

  Als laureaat van een ander nieuw ziekenhuis met 700+ bedden, AZ Sint-Maarten, bevestigt VK zijn prominente positie op de Belgische Healthcare-markt.

 • 2009

  VK bevestigt zijn internationale ambities en verkent de mogelijkheden in Vietnam, Kazachstan en Rusland.

 • 2010

  In een terugkeer naar het prille begin, vernieuwt VK zijn interesse in Industry en Public Space

 • 2011

  Paul Corbeel is de nieuwe CEO van VK - Peter Van Kerckhove wordt voorzitter.

 • 2011

  VK wint de belangrijke "WAF Award - Future Healthcare" voor een wedstrijdontwerp in Vietnam, in samenwerking met 2050 A+P en Nhat My

 • 2012

  VK's internationale inspanningen worden beloond met de officiële opening van het VinMec International Hospital, het eerste ziekenhuisontwerp van VK in Vietnam.

 • 2013

  In een streven naar steeds meer ontwerpkwaliteit, biedt VK gespecialiseerde diensten aan, zoals fire safety, akoestiek en facade engineering.

 • 2013

  Het winnen van een architectuurwedstrijd voor Grand Hopital de Charleroi met 900+ bedden, in samenwerking met Réservoir A, bewijst dat VK's expertise ook in Wallonië wordt erkend.

 • 2015

  VK investeert in de Waalse markt en opent een kantoor in Charleroi

MISSION

De behoeften van onze klanten begrijpen is onze passie

Sedert de eerste activiteiten in 1952 groeide VK uit tot een uitmuntend raadgevend bedrijf in de bouwsector. Vandaag kan het bogen op een rijke ervaring, met enkele van de beste gebouwen uit onze doelmarkten als referentie.


60 jaar lang heeft VK zich gericht op het ontwerpen en de engineering in gezondheidszorg, onderwijs, vastgoed en industrie. Dergelijke erfenis verschaft ons het nodige inzicht en vertrouwen, om onze klanten te helpen op een veel ruimere basis. De ontwerpen die we voor hen maken, implementeren en perfectioneren de ontwikkeling van hun succes/de processen die leiden tot hun succes.Wij stellen ons zelf als doel een strategische partner te zijn in het bereiken van uw doelstellingen

Individuele intelligentie en collectieve ervaring zijn het waarmerk van onze organisatie. In combinatie levert dat een onweerstaanbaar voordeel op: we hebben inzicht in uw business. Meer nog, we hechten belang aan uw zakelijk succes. Deze instelling begint met onze uitmuntende vakkundigheid en wordt aangevuld met economische en marktkennis.


Dankzij onze ervaring in verschillende industrietakken en met verschillende instellingen kunnen we creativiteit aanbrengen in conventionele oplossingen. Klanten vertrouwen ons niet in het minst door onze technische bagage, flexibiliteit en vooruitziendheid. We weten dus wat werkt. Door het inzicht in uw volledige bedrijfssysteem - faciliteiten, uitrusting, procedures, mensen - en in wat bijdraagt tot uw succes, hebben we een ruimere kijk dan iemand buiten, en vaak binnen uw organisatie, traditioneel heeft.


Het enige betekenisvolle bewijs van ons succes, is het succes van onze klanten. We beschouwen u als een zakelijke partner en investeren onze ervaring en energie als waren we aandeelhouders van uw bedrijf. Bijgevolg doorstaan onze relaties de tand des tijds en worden ze zelfs versterkt door onze aandacht voor zowel grote als kleine behoeftes.


Veel van onze klanten zijn toonaangevend in hun segment; ze zetten de standaard en willen bovenal concurreren, vooruitgang boeken en de bovenhand halen. We beschouwen hun missie als de onze, en laten dat doorwerken in elk detail van onze projecten.Wij schaven ons zelf constant bij, zodat we u professioneel advies en vernieuwende oplossingen kunnen aanbieden

Om de ambities van onze missie te vervullen, moeten we kunnen voorzien wat de toekomst brengt en erop inspelen. Dat vereist een grondig inzicht in de krachten van onze doelmarkten. We blijven dan ook continu alert voor bewegingen en trends in de markt. We willen de sector even goed kennen als onze klanten.


We zijn een bedrijf dat wil groeien. We werven dan ook constant nieuwe krachten aan; de meesten van hen staan aan het begin van hun carrière. We beschouwen het als onze plicht om hen optimaal op te leiden. Zo worden ze geïntegreerd in de bedrijfscultuur en kunnen ze bijdragen tot ons engagement naar de klanten toe. We zien ons zelf dan ook als een lerende organisatie die altijd op zoek is naar goede krachten.


Values

Duurzaamheid

VK gelooft in intelligente duurzaamheid, niet beperkt tot materialen of techniek, maar een volledige duurzame oplossing. Vanaf het prille begin van een project ambieert VK een strategisch partnership met alle betrokken partijen, waarbij de noden van de klant, nu en in de toekomst, centraal staan. Het resultaat is een doordacht ontwerp, vanuit een verhoogde efficiëntie en continue overleg. Op die manier verzekeren wij ook de duurzaamheid van onze samenwerking met de klant.

Competentie & ervaring

VK investeert in hooggekwalificeerde medewerkers met ambitie, die zich willen inzetten voor het succes van het bedrijf en van de klant. Via een gedreven personeelsbeleid worden de kwaliteiten van elke medewerker geoptimaliseerd. Als lerende organisatie onderhouden we een opleidingsplan, zodat onze jarenlange ervaring wordt aangevuld met kennis van nieuwe ontwikkelingen. Dit beleid laat VK toe om de klant een team van experts aan te bieden, die willen bijdragen tot zijn succes.

Teamwork

VK dankt zijn succes aan het talent, de inzet en leergierigheid van zijn medewerkers. Hun bekwaamheid als ontwerper, technicus of administratieve kracht maakt het verschil bij grootschalige en complexe projecten. Dit belangrijke kapitaal wordt optimaal ten dienste gesteld van het belangrijkste teamlid, de klant: via uitgekiende werkprocessen en -systemen wordt voor ieder nieuw project een solide team samengesteld, dat aansluit op zijn wensen en verwachtingen van de klant.

Ondernemersschap

VK kan bogen op een bedrijfsgeschiedenis die getuigt van sterk management. Het succes van VK biedt de klant het professionalisme en de standvastigheid van een grote onderneming. De organisatiestructuur legt tegelijk de klemtoon op kleinschalige teams, waardoor flexibiliteit, bereikbaarheid en een snelle werking worden gegarandeerd. In de toekomst wil VK deze succesvolle combinatie verder zetten, door zijn inzicht in marktmechanismen en technologische ontwikkelingen.

Dienstbaarheid

VK heeft oog voor de specifieke doelstellingen van de individuele klant, want deze start een project met een bepaalde toekomstverwachting. VK houdt er zich aan om deze verwachting in te lossen, want de tevredenheid van de klant bepaalt ons succes. Maar in de ware geest van dienstbaarheid gaan wij een stap verder. Wij kijken voorbij de wensen van de klant, en vullen ze aan via anticipatie en een jarenlange kennis. Standaardopdrachten bestaan niet voor VK.

Creativiteit

VK verwart creativiteit niet met stijl. Creativiteit en originaliteit beperken zich niet tot het schetsontwerp, maar worden toegepast voor het totaalconcept en over de volledige duur van het bouwproces. Zoals vaak wordt ook onze inventiviteit aangescherpt door contact met anderen. Nieuwe ontwerpoplossingen worden geconstrueerd door samenwerking met buitenlandse partners en de internationale blik van onze medewerkers. De toetssteen voor onze creativiteit ligt bij de klant, die steeds nieuwe uitdagingen voor ons in petto heeft.

Transparantie

VK communiceert in alle openheid. Een transparante werkmethode ruimt plaats voor interactie en anticipatie, wat dan weer resulteert in een hogere creativiteit. Wij bieden de klant een scherpe kijk op het projectverloop, zodat hij onze inbreng te allen tijde kan toetsen aan zijn verwachtingen. Dit schept niet alleen vertrouwen tussen de verschillende bouwpartners, maar verhoogt ook de efficiëntie van het ontwerp- en bouwproces.

Ethiek

VK staat onafhankelijk ten opzichte van derden. We staan voor een toekomstgerichte samenwerking met klanten, collega’s en andere bouwpartners. Enkel relaties die worden gebouwd op vertrouwen, doorstaan de complexe dialoog binnen een bouwproces en garanderen dus een succesvol afhandelen van een project.