Missie engineering van een technologiecampus
Klant Barco
Architect M.& J.M Jaspers Eyers & Partners
Data 2012 - 2016

Het technologiebedrijf Barco, met vestigingen wereldwijd, wou zijn campus in Kortrijk graag uitbreiden en vernieuwen. Naast kantoren omvat de site een R&D-centrum met labo’s, maar ook allerhande faciliteiten voor het personeel: sportcentrum, meeting center, auditorium, restaurant, … Jaspers-Eyers is de architect van de nieuwe campus, VK leverde alle engineering studies aan.

Het ontwerp toont een cirkelvormig volume, de blikvanger, en een aantal rechthoekige volumes die met elkaar worden verbonden via galerijen. Engineering voor een technologiebedrijf vraagt om innoverende en baanbrekende oplossingen. Dit is dan ook een energiezuinig project met E60 en K40 als streefcijfers, door een combinatie van verschillende maatregelen.

Klimatisatie gebeurt met een 100% variabel debiet, met lage temperatuursverwarming en hoge temperatuurskoeling. Warmterecuperatiewielen benutten maximaal de energie in de retourlucht. Een waterkringloopsysteem verdeelt het warmte-overschot van bepaalde afdelingen, zoals het R&D-centrum, over afdelingen met een warmtevraag.

De luchtgroepen kunnen ook met 100% buitenlucht werken in free-cooling regime. Verder worden warmtelasten door de zon beperkt: bij het cirkelvormig gebouw door een aluminium zonwering die ook dient als architecturaal element, en bij de andere volumes door een alternerende gevelmodulatie.

Tegelijk wordt optimaal gebruik gemaakt van het natuurlijke licht door maximale beglazing. Dit gebeurt deels door verdiepingshoge ramen. Daarnaast heeft het cirkelvormige gebouw op 2 etages een glazen gevel van 155 en 108 meter. Daglichtdimming en afwezigheidsdetectoren beperken het energieverbruik voor verlichting. Tegelijk verlagen ze mee de interne warmtelast.

Waterbeheer gebeurt via waterdoorlatende materialen op de parking en in de omgevingsaanleg. Een grote waterpartij heeft niet alleen een visuele functie, maar dient ook als bufferbekken. Verder wordt het hemelwater gebufferd op elk gebouw via groendaken.

Gerelateerde nieuwsartikels

  • 24 March 2016 Barco verhuist naar gloednieuwe campus Lees meer
  • 14 April 2015 Werf Barco schiet goed op Lees meer