Terug naar overzicht

Dorpskern Gijzelbrechtegem

Gijzelbrechtegem
Missie Dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem
Klant Stad Anzegem
Architect VK
Data 2008 - 2013

Gijzelbrechtegem is een landelijk gehucht gelegen in het golvend landschap van het interfluvium tussen de Leie en de Schelde. De gemeente schreef in 2008 een wedstrijd uit voor de vernieuwing van de dorpskern. VK verwierf de opdracht, mede dankzij het naleven van een heel strikte planning inzake aanbesteding en subsidiedossiers. VK staat in voor de opmaak van het voorontwerp, het ontwerp, de aanbestedingsprocedure, de leiding over de infrastructuurwerken en de opmaak van de subsidiedossiers.

Het ontwerp richt zich op het behoud en verder versterken van de morfologische structuur en de ruimtelijke kwaliteiten van het dorp. Het dorpsplein, dat weinig kwaliteit had, zal een verblijfsruimte worden en inspelen op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, vergezichten en oriëntatie. Daarnaast biedt het ontwerp garanties voor een vlottere verkeersafwikkeling.

De conceptvorming vertrekt vanuit de vier publiek belangrijke gebouwen in de kern van Gijzelbrechtegem en hun onderlinge relatie: de kerk, het ontmoetingscentrum, de pastorij en de lokale school. De opmaak van een specifiek lichtplan dient ter ondersteuning van het inrichtingsplan met specifieke aandacht voor het publiek domein en legt bovendien de klemtoon op de meest markante gebouwen. De dorpskern van Gijzelbrechtegem wordt met deze ingreep een parel in dit toch al authentieke en unieke landschap.