Terug naar overzicht

Gevangenis Poort van Beveren

Beveren
Missie engineering van een nieuwe gevangenis
Klant Regie der Gebouwen
Architect Archivolt Architecten, M.& J.M Jaspers Eyers & Partners, Stephane Beel Architecten
Data 2011 - 2014
Omvang 300 plaatsen
Grootte 29000 m2

De acute overbevolking in de Belgische gevangenissen leidde in 2008 tot een masterplan. Daarin is sprake van 7 nieuwe inrichtingen, waarvan er ondertussen 4 zijn toegewezen binnen een DBFM-constructie. VK werkt als studiebureau mee aan 3 van deze projecten (Beveren, Haren, Dendermonde).

De werf van de Poort van Beveren, zoals de gevangenis wordt genoemd, werd opgestart in maart 2012. Het opgeleverde project zal plaats bieden aan 300 gedetineerden, en stelt mens en milieu centraal. Een humane inslag moet een positieve invloed hebben op de gedetineerden, wat dan weer de veiligheid positief beïnvloedt. Het ontwerp zet in op de herintegratie in de samenleving en stimuleert het gemeenschapsgevoel.

De gevangenis wordt ook een energetisch duurzaam project, te beginnen met een uitstekende isolatie. Zo wordt hernieuwbare energie opgewekt via fotovoltaïsche zonnecellen en een warmtekrachtkoppeling voor sanitair warm water en electriciteit. Dit wordt gecombineerd met een efficiënte invulling van de energievraag via lage temperatuursverwarming, energie-efficiënte lichtarmaturen en condenserende ketels.

Recuperatie van hemelwater zorgt voor een duurzaam waterbeheer. Verder zorgt een biologische waterzuiveringsinstallatie voor gezuiverd afvalwater, dat via een gracht rond het complex voor de nazuivering in de ondergrond kan infiltreren.

Ook structureel is gedacht aan een duurzame en economisch efficiënte constructiemethode, door het gebruik van betonnen prefab-elementen.