Terug naar overzicht

Grand Hôpital de Charleroi

Charleroi
Missie ontwerp en realisatie van een nieuw regionaal ziekenhuis
Klant Grand Hôpital de Charleroi
Architect RESERVOIR A, VK
Data 2013 - 2022
Omvang 960 bedden

Het Grand Hôpital de Charleroi heeft te kampen met een verspreide en verouderde infrastructuur doorheen de stad. De TV VK – RESERVOIR A werd laureaat van de architectuurwedstrijd met een toekomstgericht en flexibel ontwerp.

Een belangrijk criterium was de toepassing van de “layers” methode bij de opbouw van het ziekenhuis. Zodoende ontstaat op de campus een logisch en flexibel geheel dat een efficiënte zorgorganisatie bevordert. Deze optimale structurele functionaliteit laat ook een hybride benadering toe, want schikt zich naar de zorgorganisatie die gehanteerd wordt, zij het per pool, per patiëntentypologie of per activiteitencentrum. De invulling van het ziekenhuis gebeurde aan de hand van vlekkenschema’s en circulatiediagrammen, om zo logische entiteiten te creëren rond specifieke diensten en afdelingen.

Daarbij wordt het monolithische karakter van grote ziekenhuizen vermeden. Door het geheel op te breken wordt het ziekenhuis herleid tot een menselijke schaal.

Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van het typische landschap in de Samber en Maas-vallei. De terrils, getuigen van het industrieel rijke verleden van de mijnstreek, zijn ondertussen begroeide en groene bergen geworden met een eigen fauna en flora. De Terril des Viviers zal het Grand Hôpital een plaats bieden. Niet alleen wordt het nieuwe ziekenhuis, als helende plek, zo ingebed in een groene omgeving. Bovendien zal het vanop de terril langs de ringweg een stadspoort vormen voor Charleroi, als een citadel die waakt over de stad en de gezondheid van haar bewoners.

Meer info op de website van het project

Gerelateerde nieuwsartikels

  • 21 January 2016 Werf GHdC start met respect voor biodiversiteit Lees meer
  • 03 December 2014 Bouwaanvraag Grand Hôpital de Charleroi goedgekeurd Lees meer