Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Campus Vesta

Plaats Ranst
Tijdslijn 2018 - 2021

oefeninstallatie voor industriële brandbestrijding

Intro

Campus Vesta, het multidisciplinaire opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen, heeft zich als doel gesteld een oefenplaats voor industriële brandbestrijding te ontwikkelen. VK werd aangesteld voor het integrale ontwerp van deze oefensite.

Lees meer
Klant(en)
  • APB Campus Vesta
Architecten
  • VK Architects & Engineers

Verhaal

De doelstelling van VK Architects & Engineers was om de gewenste oefenscenario’s van de brandweer te vertalen in een referentie-ontwerp

De doelstelling van VK Architects & Engineers was om de gewenste oefenscenario’s van de brandweer te vertalen in een referentie-ontwerp, en daarbij ontwerpmatige, structurele en installatietechnische randvoorwaarden te definiëren die de duurzame veiligheid van de site garanderen.

Een belangrijk onderdeel was het duidelijk vastleggen van de randvoorwaarden en beperkingen die hieruit volgen. In deze fase was de input van VK, vanuit de ervaring met het bouwkundig ontwerpen van industriële sites, essentieel om in nauw overleg met de betrokken partijen (diverse afdelingen campus Vesta, brandweerzone Antwerpen) de oefendoelen concreet vorm te geven als een veilige oefensite die maximaal aansluit bij een reële industriële site.

Minstens even belangrijk was het leren kennen en begrijpen van de interventiemethodieken die de brandweer hanteert: ook daar kon VK zijn inbreng geven vanuit de ervaring met de actieve brandbeveiliging van industriële sites. De wisselwerking op complementair kennisniveau inzake alle aspecten van brandbeveiliging en emergency response tussen stakeholders en ontwerper is hier dus essentieel voor de realisatie van het projectdoel.

In een tweede fase van de opdracht modereert VK tussen bouwheer en aannemers, voor de bewaking van de conformiteit van de uitvoering met het referentie-ontwerp en nazicht van voorgestelde alternatieve uitvoeringen en of deze al dan niet in overweging kunnen worden genomen.

Volgende expertisedomeinen zijn geïntegreerd behandeld: Bouwkundige expertise inzake brandveilig bouwen // Brandsimulatie van diverse brandhaarden // Brandscenario’s en daaruit voortvloeiende interventiemethodieken // Opvang en hergebruik van bluswater // Actieve brandbeveiliging // Passieve brandbeveiliging

Op zoek naar een carrière bij VK?

Als je gepassioneerd bent door design en engineering, ambitie toont en een uitdaging niet uit de weg gaat, kan VK Architects & Engineers je de kans bieden om je carrière verder te ontwikkelen.

Bekijk onze jobs