Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

N32 Roeselare

Plaats Roeselare, België
Tijdslijn 2018 - 2021

heraanleg van de N32 Roeselare doorheen 2 centra

Intro

De drukke N32 doorsnijdt de centra van Zilverberg en Beitem, inclusief 2 scholen. Het ontwerp van VK zorgt voor een veiliger omgeving, met duidelijk onderscheid binnen en buiten de bebouwde kom. Verschillende oplossingen verhogen de leesbaarheid van de openbare ruimte voor de uiteenlopende verkeersstromen, zonder het logistieke belang van de verkeersader te negeren.

Lees meer
Klant(en)
  • Stad Roeselare
Architecten
  • VK Architects & Engineers

Verhaal

VK stelde ook een Minder Hinder-draaiboek op.

De schoolomgevingen van Zilverberg en Beitem liggen langs de N32, een brede en drukke rijbaan. De huidige inrichting wordt dan ook gekenmerkt door een uitgesproken verkeerskarakter. Het wegbeeld binnen en buiten de bebouwde kom verschilt ook nauwelijks van elkaar. Daardoor overheerst momenteel een zeker onveiligheidsgevoel voor de zwakke weggebruiker.

Duidelijk leesbare en beleefbare openbare ruimte

Het doel is om de schoolomgevingen van Zilverberg en Beitem te voorzien van een duidelijk leesbare en beleefbare openbare ruimte, door de N32 over een lengte van 3 km opnieuw aan te leggen. Tegelijk wordt de logistieke rol van de N32 erkend. De ontwerpers van VK streven naar een integraal concept met hogere belevingskwaliteit van de ruimte en een veel duidelijker wegbeeld. Veilige fietsinfrastructuur, brede voetpaden, aangepaste wegbreedtes, uitgeruste bushaltes, groene elementen en aangepaste verlichting.

Oplossingen voor uiteenlopende verkeersstromen

Fietsverbindingen zijn zowel functioneel als recreatief, naast schoolroutes. Dit vraagt om een verbeterd fietscomfort langs de N32 en veilige oversteekplaatsen. Voor de voetgangers worden binnen de bebouwde kom comfortabele voetpaden voorzien. Voor het openbaar vervoer zijn er vaste haltes en buiten de bebouwde kom haltehavens. Het is ook de bedoeling te werken met snelheidsregimes die zijn aangepast aan de ruimtelijke context en afgestemd op de heel diverse indeling in de deelgebieden. Zo worden de schoolomgevingen ingericht als dynamische zone 30. Het ontwerp zorgt voor een optimale natuurlijke oversteekbaarheid van de weg, met gevel-tot-geveloplossingen, een eenheid in materiaalgebruik, kwalitatieve verlichting, groen en aangepast straatmeubilair.

Regenwaterbehandeling

Naast het verkeer wordt ook de riolering aangepakt, met een focus op het infiltreren en bufferen van het afstromend regenwater. Dit gebeurt door reductie van de verharde oppervlaktes via vergroening en afwatering naar groenzones en boomvakken. Deze zorgen voor maximale infiltratie aan de oppervlakte.

VK stelde ook een Minder Hinder-draaiboek op. Dit betrekt alle stakeholders bij de werken voor de volle projectduur, in een proces van participatie en communicatie.

Op zoek naar een carrière bij VK?

Als je gepassioneerd bent door design en engineering, ambitie toont en een uitdaging niet uit de weg gaat, kan VK Architects & Engineers je de kans bieden om je carrière verder te ontwikkelen.

Bekijk onze jobs