Uw browser wordt niet ondersteund, schakel over naar een andere voor een optimale ervaring.

Tuinstraten Antwerpen

Plaats Antwerpen, België
Tijdslijn 2020 - 2021

omvormen van straten tot tuinstraten met maximale infiltratie en buffering

Intro

Als onderdeel van het Klimaatplan 2030 wil de stad Antwerpen haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en extra ruimte creëren voor groen en water. VK Architects & Engineers was de ontwerper van een pilootproject voor tuinstraten, waarbij straten permanent worden vergroend en verblauwd.

Lees meer
Klant(en)
  • Stad Antwerpen
  • Aquafin
Architecten
  • VK Architects & Engineers

Verhaal

Omdat dit pilootproject een cocreatief proces is met de bewoners, werden de ontwerpen eerst uitgetest met tijdelijke testinrichtingen.

Visual infrastructure antwerpen tuinstraten 05 website

In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen en moestuintjes. Het water krijgt een centrale rol waarbij ingezet wordt op infiltratie ter plaatse en hergebruik voor het aangelegde groen.

Het gaat om woonstraten, waar volwassenen en kinderen veel tijd op straat doorbrengen. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dit alles de belevingswaarde voor de buurt.

Pilootprojecten

Stad Antwerpen zette een aantal pilootprojecten op, om te experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren, zodat in de toekomst de tuinstraat meer en gemakkelijker in de stad toegepast kan worden.

Omdat dit pilootproject een cocreatief proces is met de bewoners, werden de ontwerpen eerst uitgetest met tijdelijke testinrichtingen. Bewoners kregen daarbij een prototype van hun tuinstraat en konden daarna steeds feedback geven op de ontwerpen. Pas daarna werd het definitief klimaatadaptief ontwerp opgemaakt om de straten om te vormen tot permanente tuinstraten. VK was de ontwerper voor de Lange Ridderstraat, de Bloemstraat, de Jan Olieslagersstraat en de Aziëlaan.

Het gaat over smalle straten met een gesloten bebouwing tot aan de rooilijn. Doorgaand verkeer moet mogelijk blijven en ook de aanwezige kelders en parkeerbalans moet behouden blijven.

Ontwerpoplossingen

Er wordt gewerkt met bufferende onderfunderingen onder de wegenissen en infiltratiepalen. Het regenwater wordt maximaal opgevangen voor hergebruik op het openbaar domein, via een bovengrondse buffer met slimme sturing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende materialen, boombunker en wadi’s. Verder is geen klassieke RWA-riolering aanwezig.

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/tuinstraten

Op zoek naar een carrière bij VK?

Als je gepassioneerd bent door design en engineering, ambitie toont en een uitdaging niet uit de weg gaat, kan VK Architects & Engineers je de kans bieden om je carrière verder te ontwikkelen.

Bekijk onze jobs