thumb image

Acoustical Engineering

HEALTHCARE

Medische apparatuur, rollend materieel, alarmsignalen en conversaties zijn dagdagelijkse geluiden die een impact hebben op de helende omgeving.  Akoestisch design speelt een rol bij het comfort en de  privacy van patiënten, het ondersteunen van communicatie en het vermijden van stress en vermoeidheid bij patiënt en personeel. Een recente studie1 (2005) toont aan dat sinds 1960 de geluiddrukniveaus gedurende de dag gestegen zijn met  0.42 dB per jaar. Gemiddelde geluiddrukniveaus van 45-50 dB(A) zijn opgemeten in het John Hopkins ziekenhuis1. Deze niveaus zijn 20 dB(A) hoger dan wat aangeraden wordt door de World Health Organization. Goed akoestisch ontwerp wint dan ook aan belang binnen de recente richtlijnen voor Healthcare ontwerp2,3 .

Acoustical engineering past dan ook perfect in de multidisciplinaire aanpak van VK om een optimale helende omgeving te realiseren binnen uw ziekenhuis, rusthuis of centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Concreet omvat het acoustisch service pakket:

 • prestatie-eisen voor akoestisch comfort naargelang functie en met specifieke aandacht voor kritische ruimtes binnen de healthcare faciliteit, bijv. operatiekwartier, neonatale afdeling, …
 • prognose en meting van extern gegenereerd geluid door healthcare gebouwen naar de omgeving toe binnen de huidige wetgeving omtrent geluidshinder.
 • ontwerp van lucht- en contactgeluidisolaties  tussen ruimtes.
 • berekening van zaalakoestische parameters ter beperking van overdreven nagalmtijden veroorzaakt door harde hygiënische afwerkingen.
 • audio systemen voor publieke aankondigingen.
 • ontwerp van audiologie en logopedie faciliteiten.
 • trillingen en lawaai veroorzaakt door medische installaties, denk bvb. MRI, trillingsisolatie van gevoelige apparatuur, …
 • aandacht voor hygiënische vloer-, wand-, plafond- en interieurafwerkingen.

1Busch-Vishniac, et al., ‘Noise levels in Johns Hopkins Hospital’, Journal of Acoustical Society of America,  118(6), 3629-3645, 2005.

2Guidelines for design and Construction of Health Care Facilities, 2010, FGI

3Health and Technical memorandum 08-01: Acoustics, Department of Health.

BUILDINGS

Het verzoenen van het akoestisch comfort met duurzaam bouwen en met esthetische bouwoplossingen, vraagt om een geïntegreerde aanpak vanaf de eerste stappen van het ontwerp. VK biedt dan ook acoustical engineering aan om haar klanten geïntegreerde oplossingen te kunnen bieden. Concreet worden de volgende services aangeboden:

 • externe geluidniveaus en de geluidsbelasting van gevels.
 • luchtgeluidisolatie van de gevel, impactlawaai van de regen op de gevel en dakconstructie.
 • lucht- en  contactgeluidsisolatie tussen ruimtes.
 • afgestraalde geluidsniveaus door technische installaties zoals HVAC en sanitaire installaties.
 • zaalakoestische parameters voor  vrije tijd-gebouwen, auditoria, theaters, scholen, kantoren, gehoorzalen, …
 • electro-akoestische installaties voor publieke aankondigingen.
 • omkastingen, schermen, trillingsdempers ter beperking van trillingen en geluid veroorzaakt door machines en installaties.
 • begroten en meten van trillingen naar de gebouwenstructuur tgv. weg- en railverkeer

INDUSTRY

Met acoustical engineering kan VK vanaf de eerste ontwerpstappen geluidsbeperkende maatregelen uitwerken, om te komen tot een duurzaam ontwerp met oog voor veiligheid van milieu en werknemers conform de milieuwetgeving. Hiervoor gebruiken we de meest recente  reken- en meettechnieken om a priori de geluidsafstraling van installaties en geluidniveaus op de werkvloer in te schatten. De volgende services worden aangeboden:

 • prestatie-eisen voor verhoogd akoestisch comfort binnen de meest recente milieuwetgeving.
 • prognoses van geluidsniveaus op de werkvloer.
 • prognose en meting van externe geluiden gegenereerd door de klant naar de omgeving toe binnen de huidige wetgeving omtrent geluidhinder.
 • lucht en contactgeluidisolatie tussen ruimtes.
 • ruimte akoestiek – ter beperking van overdreven nagalmtijden en geluiddrukniveaus.
 • audio systemen voor publieke aankondigingen
 • omkastingen, schermen, trillingsdempers ter beperking van trillingen en geluid veroorzaakt door machines en installaties.