thumb image

Projecten

Architectuur

VK past architectuur toe in Healthcare en Industry om vorm te geven aan oplossingen. Bij een project duiken tal van vragen, uitdagingen, beperkingen en opportuniteiten op. Masterplanning en programmatie geven richting en duiding, stellen oplossingen en concepten voor. Via architectuur geven onze ontwerpers vorm aan die concepten.

In Healthcare combineren die concepten efficiënte zorgorganisatie met een duidelijke focus op welzijn. Enerzijds fungeren onze ontwerpen voor instanties die opereren binnen een economische realiteit en een duidelijke vastgoedvisie hebben. Dankzij jarenlange ervaring in de zorgsector, ontwerpen onze architecten uiterst functionele en flexibele omgevingen met aandacht voor de betaalbaarheid ervan. Anderzijds is zorg bij uitstek de sector waar menswaardigheid de hoofdrol speelt. VK stelt de bewoner of patiënt dan ook centraal, maar besteedt evenveel aandacht aan een performante werkomgeving en aangename verblijfsplekken voor familie, bezoekers en buurtbewoners.

Om beide aspecten te verzoenen, draagt VK het begrip ‘healing environment’ hoog in het vaandel. We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van de omgeving bijdraagt tot het fysieke en mentale helingsproces van patiënten, evenals tot het welzijn van bewoners en personeel. Onze zorgontwerpers hanteren voor een kwaliteitsvolle zorgomgeving dan ook uiteenlopende parameters op basis van research based design: van loopafstanden en overzichtelijkheid, over patiëntveiligheid, ergonomie comfort en kamerindeling, tot daglicht, wayfinding, zelfredzaamheid en privacy.

Daarnaast is de ‘genius loci’, de integratie met de onmiddellijke omgeving en de natuur, een cruciaal aspect voor verrijkende architectuur. Doorwaadbaarheid, laagdrempeligheid, toegankelijkheid: deze stedenbouwkundige begrippen promoten een totaalbeleving, verdere maatschappelijke verankering en community building.

Onze ontwerpers staan voor integraal ontwerpen: de bijdrage van zowel alle bouwdisciplines als van alle stakeholders levert onontbeerlijke informatie. Daardoor kent het project een efficiënter ontwerp- en realisatieproces. Dat komt niet alleen de bouwtijd en -kost ten goede. Ook de totale levenscycluskost kan op die manier geoptimaliseerd worden, als bijdrage tot een ruimer sociaal-economisch duurzaam milieu. De toepassing van BIM-tekensoftware versterkt en stimuleert deze interdisciplinaire benadering, met een toekomstgericht zorggebouw als succesvol eindresultaat.

VK is lid van de Orde van Architecten (OA), de Nationale Architecten Vereniging (NAV), het American Institute of Architects (AIA), de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), Designers International (DI), de International Academy of Design & Health (IADH) en de G30.