thumb image

Duurzaam Ontwerpen

Duurzaamheid in ontwerpen is uiteraard geen losstaande discipline. In se is ecologisch bewust ontwerpen een zaak voor en van alle disciplines. De architecten en ingenieurs van VK Architects & Engineers zijn zich dan ook bewust van het belang en de noodzaak van dit aspect. Daarbij weten zij zich voor deze benadering intern ondersteund door een aantal experts.

Het energieconcept baseert zich zoveel mogelijk op passieve maatregelen in combinatie met hernieuwbare energieproductie, met het oog op een optimaal comfort voor de gebruiker. Om de totale milieubelasting van een project te minimaliseren volgt VK de BREEAM-filosofie. Daarbij worden aspecten zoals water, ecologie, materialen, gezondheid, management … specifiek in rekening gebracht. Ook wordt de levenscycluskost van het project geanalyseerd om de meest efficiënte oplossingen te voorzien. Hier staan energiekost en onderhoudskost centraal.

Duurzaam en onderhoudsbewust ontwerpen wordt zowel door het concept, de keuze van materialen en componenten bepaald, als door de exploitatie op lange termijn (onderhoudskosten), de milieuvriendelijkheid en het efficiënt energiegebruik.

VK onderscheidt hierbij drie belangrijke pijlers:

  • een ecologische pijler: energie, materialen, transport, afval, water …
  • een economische pijler: rentabiliteit, levensduur, flexibiliteit, correcte dimensionering …
  • een sociale pijler: comfort, veiligheid, esthetiek, integratie in de omgeving … Al deze aspecten staan niet op zich maar zijn nauw met elkaar verweven: een geïntegreerde aanpak is dan ook belangrijk. Daarbij primeert het gezond verstand op gesofisticeerde high-tech toepassingen.Deze geïntegreerde aanpak gaat uit van minder energie, meer comfort, een betere bruikbaarheid. Het houdt ook rekening met de verschillende ‘levensfasen’ van het project: ontwerp, uitvoering, gebruik en exploitatie, eventueel herbestemming en afbraak. Daarbij bestuderen onze experts verschillende scenario’s met behulp van dynamische reken- en simulatiesoftware. Volgende studies kunnen een meerwaarde betekenen tijdens het ontwerp: bezonningsstudie, koudebrug/condensatieberekening, daglichtsimulatie, thermisch comfortanalyse, levenscycluskostanalyse, CFD simulatie.

Met deze strategie stopt VK Architects & Engineers meer energie in het ontwerp zodat nadien de realisatie minder energie verbruikt.

VK is een geaccrediteerd professional voor BREEAM, en lid van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, het Vlaams Energie-Agentschap, het Waalse departement voor Energie, het Passiefhuis Platform, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, de US Green Building Council en de International Building Performance Simulation Association.