thumb image

Energieverslaggeving

Meten is weten. Dat is zeker zo in het geval van energieverbruik van gebouwen. VK Architects & Engineers biedt energie rapportage aan voor verschillende doeleinden en via verschillende methoden.

Voor bestaande gebouwen voert VK een audit uit. Door het opmeten van exacte gebruiksgegevens wordt de bestaande toestand opgetekend. Gebruiksgegevens worden bepaald aan de hand van metingen ter plaatse, analyse van bestaande energiefacturen en eventuele gebouwmonitoring. Daarnaast wordt een numeriek model opgemaakt om mogelijke aanpassingsmaatregelen op een dynamische wijze te simuleren in het gebouw. Dit simulatiemodel wordt gekalibreerd aan de hand van de verzamelde gebruiksgegevens van het bestaande gebouw. Van daaruit kunnen verschillende maatregelen worden geanalyseerd en voorgesteld om het energieverbruik desgewenst bij te stellen.

Voor concepten wordt het energieverbruik ingeschat aan de hand van verschillende berekeningen. VK hanteert uiteenlopende modellen, volgens de wensen van de klant: EPB, PHPP, dynamische simulaties … Het uiteindelijk resultaat van de studie is een technisch-economische analyse. Deze schetst voor de bouwheer een duidelijk beeld van mogelijke maatregelen, alternatieven en de economische impact. Zo kan de bouwheer weloverwogen keuzes maken.

VK is een geaccrediteerd professional voor BREEAM, en lid van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, het Vlaams Energie-Agentschap, het Waalse departement voor Energie, het Passiefhuis Platform, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, de US Green Building Council en de International Building Performance Simulation Association.