thumb image

Fire Safety Engineering

VK’s Fire Safety Engineering team engageert zich om mensen, structuren en goederen te beschermen tegen de vernietigende gevolgen van rook en vuur, tegen de laagst mogelijke kost en met behoud van de architecturale visie. Onze ingenieurs hebben een uitgebreide kennis van zowel de theoretische als praktische toepassing van alle aspecten omtrent fire engineering. Ons doel is innovatieve oplossingen te bieden, gebaseerd op de brede academische kennis over de dynamiek van vuur, daarbij steeds voor ogen houdend dat elke oplossing:

 • de functionele ontwerpkenmerken van modern gebouwen en infrastructuur respecteert en zelfs versterkt;
 • de bouwkost beperkt zonder de brandveiligheid te reduceren;
 • praktisch en geïntegreerd is, binnen budget en planning;
 • een veiligheidsniveau biedt in overeensteming met lokale en internationale wetgeving;
 • de procedure naar goedkeuring versnelt.

Prestatiegerichte fire safety engineering

Bij een prestatiegericht ontwerp wordt fire safety aangetoond door berekeningen, wetenschap en engineering, die bepalen hoe een gebouw zou reageren op brand, veeleer dan aantonen dat het voldoet aan een checklist van bouw- en brandnormen. Traditionele normatieve oplossingen beperken vaak de optimale commerciële uitbating van moderne publieke gebouwen met een mix aan functies. Om deze ontwerpuitdagingen te overwinnen, passen onze ingenieurs de principes toe van prestatiegerichte fire safety. Deze technieken beantwoorden aan kwantitatieve prestatiecriteria (zoals houdbare situaties tijdens evacuatie), die zijn goedgekeurd door de stakeholders bij de start van het ontwerp. Onze methodologie is gebaseerd op Internationale Codes en Normen.

Diensten

VK biedt een uitgebreide waaier van fire safety engineering diensten, vanaf ontwerp tot detailed engineering:

 • ontwikkeling van omvattende fire safety strategieën gebaseerd op risico-evaluatie;
 • conceptueel en gedetailleerd ontwerp van passieve brandbeveiligingssystemen: strategisch ontwerpadvies naar architecten over compartimentering, evacuatie, materiaalgebruik;
 • conceptueel en gedetailleerd ontwerp van actieve brandbeveiligingssystemen: systemen met sprinkler, watermist, gasblussen, branddetectie, brandalarm en evacuatie, rook en warmte afvoer. De voorgestelde oplossingen worden onderbouwd met fire dynamic berekeningen (rookvultijd, detectoractivatietijd, …) of met geavanceerde zonemodellen en CFD-simulaties;
 • evaluatie van de evacuatie-omstandigheden door het berekenen van beschikbare evacuatietijd via evacuatie computer modellen;
 • geavanceerde structurele brandanalyse door gebruik van de Eindige Elementen Analyse (FEA);
 • onze klanten ondersteunen doorheen het goedkeuringsproces.