thumb image

Building Information Modeling (BIM)

BIM is een samenwerkingsmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door de diverse actoren in de bouwsector. Daartoe gebruiken alle partijen eenzelfde database-model waarin gegevens van de architect, bouwheer, installateur en aannemer worden gelinkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. Een Building Information Model is NIET 1 model, het is een reeks van bestanden die op bepaalde momenten met elkaar gelinkt worden en de informatie bij elkaar uitlezen. Dit kunnen model files zijn, maar ook databases, Excel sheets …

VK’s adagium “Designing together” wordt op die manier ook virtueel bewerkstelligd, want BIM vereist een integrale en geïntegreerde samenwerking van alle partijen. BIM heeft in België nog geen wettelijke basis. Daar zit dan ook de grootste uitdaging: het samenwerken en uitwisselen van standaarden!

De voordelen zijn echter legio

 • snellere en efficiëntere werkprocessen: info wordt automatisch gedeeld en is herbruikbaar.
 • beter design: ontwerpen kunnen binnenstebuiten gekeerd worden, gebenchmarkt. Het proces laat ook toe om sneller innovaties en aanpassingen aan te brengen binnen de ontwerpen.
 • life cycle cost en omgevingsdata: het model laat betere voorspellingen toe over de impact van omgevingsfactoren en de impact op de LCC.
 • betere ‘Construction documentation’: de outputdocumenten voor de aannemer en installateur bevatten meer info.
 • automated assembly: productdata kan rechtstreeks gekoppeld worden aan productielijnen voor het assembleren van structurele systemen of bouwonderdelen.
 • life cycle data: alle data over design, bouw en operationele performantie van systemen en installaties kan gebruikt worden in facility management.

Specifieke voordelen voor de architecten en ingenieurs

 • BIM maakt export van data naar het calculatiemodel mogelijk.
 • de compatibiliteit van BIM met design software zoals REVIT zorgt voor grote tijdswinsten.
 • kennisdeling tussen architecten en ingenieurs gebeurt op een natuurlijke manier.

VK’s track record in BIM

 • 2008: eerste uitrol van BIM in ons architectuur-team
 • 2010: opstart BIM in Civil & Structural Engineering
 • 2014: opstart BIM in M&E Engineering

Onze ervaring leert dat het intelligent inzetten van BIM tot betere ontwerpen leidt. Maar vaak hoeden wij de bouwheer voor het overmatig inzetten van BIM. Zo is het vrij nutteloos in design fase van bijvoorbeeld M&E Engineering een 100% clash-vrij model na te streven: de aannemer is vaak nog niet gekend, merken van materialen niet gekend …

Dankzij zijn BIM-ervaring is VK de ideale partner om de bouwheer in dit proces te begeleiden in projecten die meer dan 100.000m² beslaan. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor overheidsopdrachten nu al een verplichting tot het gebruik van BIM.