thumb image

Infrastructuur

De leef- en beleefbaarheid van onze omgeving start bij een goed functionerende, veilige en duurzame infrastructuur. VK Architects & Engineers ambieert daarbij zowel een technische en functionele duurzaamheid als tijdloze landschappen en architectuur. Dat resulteert in een uniek en sterk project.

VK waakt de hele projectduur lang over de visie en het concept van het project vanuit een integrale aanpak. Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs werken als één complementair team. Zo worden alle aspecten van de landschapsarchitectuur, wegenbouw, stedenbouw, waterbeheer, afkoppeling, civiele technieken … geïntegreerd verwerkt. Deze werkmethode is gestoeld op een jarenlange ervaring met uiteenlopende infrastructuurprojecten, zowel openbare werken als opdrachten voor private organisaties en instellingen.

De ontwerpen van VK ontstaan vanuit een gegrond ontwerpend onderzoek naar alle functionele, conceptuele én technische aspecten en randvoorwaarden. In nauw overleg met de klant, worden alle noden van de eindgebruikers, doelgroepen en belanghebbenden in kaart gebracht. Ook wordt, in overleg met de diverse actoren, elk project getoetst aan alle vergunningsmatige randvoorwaarden en opportuniteiten inzake subsidies. Onze ontwerpers en ingenieurs vernieuwen dan ook continu hun kennis over integraal waterbeleid, vergunningsaspecten, procedures, bouwtechnische richtlijnen en vernieuwingen, materialen en technieken.

Daarna worden de details uitgewerkt, met behoud van de oorspronkelijke visie. Onze ontwerpers en ingenieurs gebruiken daarbij de nieuwste software, om de klant nauwkeurige en transparante ontwerpen te bieden. Visualisaties, 3D-ground modelling, 3D-wegontwerp en hydraulica beantwoorden aan de steeds hogere verwachtingen van klanten.  Bij de zorgvuldige materialenkeuze besteden onze ontwerpers aandacht aan onderhoud, robuustheid, verwering en verwerkingsmogelijkheden.

De doorgedreven knowhow van onze experts begeleidt de klant doorheen alle bijhorende processen. Ons procesmanagement staat hierbij ten dienste van elke sector. Op maat van de klant en het project, wordt elke uitdaging open en creatief aangepakt. Het eindresultaat is kwalitatief hoogwaardige infrastructuur.

VK is lid van de Orde van Raadgevende Ingenieurs, de Koninklijke Vlaamse Ingenieurskamer, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en Urban Land Institute.