thumb image

Projecten

Interieurarchitectuur

VK benadert interieurarchitectuur en architectuur integraal, als een geheel. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De oriënterende inrichting van een ruimte, de textuur van materialen, specifieke lichtinval, kleurgebruik, vorm en verhouding: deze en andere aspecten ontstaan vanuit dezelfde visie die de architectuur bepaalt. Architecten en interieurarchitecten waken over de eenheid van het geheel, over de harmonisatie van architectuur en interieur.

Onze interieurarchitecten zijn gespecialiseerd in Healthcare. Daarbij verzorgen zij de inrichting van een wijd gamma aan ruimtes: van operatiekwartieren en spoedafdelingen, over kamers voor psychiatrische patiënten, tot luxeflats.  In zorgprojecten, meer dan in andere sectoren, speelt het interieur een zeer belangrijke rol. Binnen deze ruimtes worden namelijk diepmenselijke emoties ervaren: intense vreugde, groot verdriet, stress, onzekerheid, frustratie, opluchting … VK gelooft dat de beleving van een interieur een sterke invloed uitoefent op de gebruikers. Identiteit en welzijn vormen dan ook twee belangrijke sleutelwoorden voor onze ontwerpers.

Het samenspel van materialen, ergonomie, kleur, verlichting … bepalen de uiteindelijke sfeer en het gebruiksgemak van een interieur. Een ergonomisch en sober interieur helpt artsen en verplegend personeel bij het uitoefenen van levensreddende ingrepen. Warme kleuren en natuurlijke materialen verminderen dan weer de mogelijke stress bij patiënten, terwijl juist kleurgebruik oriënterend werkt voor mensen met dementie. En die kleine peuter vergeet misschien even het ziekenhuiskader door wat speelse en fantasierijke elementen in zijn omgeving.

Al deze componenten komen aan bod vanuit de ervaring en knowhow van onze architecten en interieurarchitecten. Daarnaast gebruiken zij gerichte vraagsessies met de stakeholders, en eventueel test-omgevingen, om tegemoet te komen aan alle noden en wensen. Naargelang de wensen van de klant en de functie van de ruimte, creëren onze ontwerpers ruimtes om te wonen, werken, spelen, leven …telkens met een evenwicht tussen veiligheid, functionaliteit en belevingswaarde.