thumb image

Landschapsarchitectuur

VK Architects & Engineers beschikt over een team van gedreven landschapsarchitecten en ingenieurs voor landschapsontwerpen en publieke ruimtes. Daarbij ontwerpt VK zowel op zichzelf staande publieke ruimtes, als omgevingen voor bouwprojecten. Toegankelijkheid, esthetiek en beleefbaarheid staan voorop.

Onze ontwerpers promoten daarbij een integrale aanpak en onderzoeken zoveel mogelijk de bredere context: mobiliteit, participatie, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, ecologie … Door deze dynamische benadering wordt elk project een volwaardige ontwerpopgave en geen louter technische kwestie. Zo vormt het landschap en de publieke ruimte één geheel met het architecturale en technische ontwerp.

De beeldkwaliteit van een (semi-)publieke ruimte hangt sterk af van de fysieke inrichting. De uiteindelijke ontwerpkeuzes worden bepaald door een complex samenspel van factoren: ruimtelijke ingrepen, leefstijlen, denkwijzen, culturele waarden … Daarnaast werken onze ontwerpers ook aan meerdere sporen: ze onderzoeken strategische ingrepen op korte termijn, maar reiken ook instrumenten op lange termijn aan. Voor deze sociale en ruimtelijke integratie hecht VK veel belang aan voorafgaandelijk onderzoek, participatie en infomomenten. Zo wordt de publieke ruimte ook een gemeenschappelijke ruimte. Daarbij reikt de ervaring van onze ontwerpers en ingenieurs over een wijde typologie aan projecten: van dorpskernvernieuwingen, over pocket parken en openbare pleinen, tot mobiliteitsprojecten.

Ook een gebouw staat niet op zichzelf: de omgeving van het gebouw vormt een belangrijk verlengstuk. Afhankelijk van de projectfunctie en de wensen van de klant, architect of eindgebruikers, kan het landschap fungeren als geleidelijke overgang naar de omgeving. Of het project net sterk afbakenen. Of een mix van beide inhouden. Onze ontwerpers passen hun knowhow toe voor gevarieerde gebouwentypes, van zorgomgevingen en scholen tot bedrijfs- en logistieke omgevingen. Ze hebben daarbij ook ervaring met uiteenlopende contexten, van dichtbebouwde stedelijke gebieden tot open landelijke terreinen.

VK is lid van de Orde van Raadgevende Ingenieurs, de Koninklijke Vlaamse Ingenieurskamer, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en Urban Land Institute.