thumb image

Masterplanning

In het maatschappelijke, ambtelijke en politieke debat over ruimte vervullen masterplannen een belangrijke functie. Door hun positie tussen projecten en de meer globale ruimtelijke beleidsplannen, combineren ze belangrijke kenmerken van het hogere (structuurplannen, mobiliteitsplannen … ) en het lagere niveau (projecten, eventueel ook gemeentelijke RUP’s).

VK Architects & Engineers staat besturen en organisaties bij in ontwikkelingsprojecten op lange termijn, door een ruimtelijk kader te ontwerpen voor de toekomstige realisaties ervan. Mogelijks onder de vorm van afzonderlijke deelprojecten, met oog voor de ruimtelijke samenhang van het geheel. Organisaties zijn geen vaste entiteiten, maar evolueren constant. Nieuwe doelstellingen of strategische keuzes gaan vaak gepaard met nieuwe noden op het vlak van ruimtegebruik. Als masterplanner wil VK deze noden volledig begrijpen, om te komen tot een gemeenschappelijke, richtinggevende visie voor meer concrete en toekomstgerichte resultaten.

De strategische planning van een bestuur of organisatie anticipeert op evoluerende premissen. Het is dan ook een ‘levend document’, waarvan de patronen constant wijzigen. Daarom moet in eerste instantie een planningshorizon worden vastgelegd, waarbinnen groei en uitbreiding in kaart worden gebracht.

Op basis van de strategische planning en de mogelijkheden in situ ontwikkelen onze stedenbouwkundigen en architecten dan een globale langetermijnvisie op een gebied of wijk. Daarbij wil VK niet zozeer een gepland of gewenst eindresultaat bevestigen. Veeleer worden tal van vragen opgeworpen en gestimuleerd. Noden, problemen, troeven en opportuniteiten worden in kaart gebracht. Verschillende scenario’s worden voorgesteld met pro’s en contra’s.

Deze ruwe schetsen leggen de grote lijnen vast voor verdere ontwikkeling en gedetailleerde uitwerking via programmatie of ontwerp. Als masterplanner onderzoekt VK dus niet alleen een planningsresultaat, maar ook bepaalde ontwikkelingsprincipes en strategieën. Dit proces begint typerend als een cyclus van vraag en antwoord, tot een aantal doorslaggevende beslissingen leiden naar een verder lineair verloop.

In Healthcare begeleiden onze stedenbouwkundigen en architecten verschillende zorgorganisaties in de masterplanning van zorgcampussen. Een gestructureerde en diepgaande analyse gaat vooraf aan de uiteindelijke renovaties, inbreidingen, uitbreidingen of vervangingsprojecten.

In Industry ontwikkelt VK masterplannen voor grote sites voor gemengd gebruik, met een mix van logistiek, distributie, retail, tertiaire diensten en de bijhorende infrastructuur. Dergelijke mix van functies noodzaakt een grondige doorlichting, zodat het geheel meer wordt dan de som van alle delen.