PPS zorgcampus in volle werf

In Zedelgem krijgt een uniek project gestalte. Een nieuw woonzorgcentrum, in volle werf, wordt het eerste resultaat van een publiek-private samenwerking op gemeentelijk niveau. VK Architects & Engineers ontwierp en realiseert de zorgcampus.

In 2010 startte Zedelgem als eerste gemeente in Vlaanderen een PPS om de vergrijzing aan te pakken. Andere partijen zijn het OCMW Zedelgem, Woonzorggroep GVO Kortrijk en Familiehulp vzw. Als vzw Zorg en Welzijn Zedelgem realiseren zij samen een zorgcampus.

Eind mei van vorig jaar werd dan de eerste steen gelegd van het woonzorgcentrum. Hilde Crevits, toen nog Vlaams Minister van Openbare Werken, startte officieel de werf samen met OCMW-voorzitter Ann Devriendt en Familiehulp-voorzitter Agnes Bode.

Ondertussen krijgt de zorgcampus stilaan gestalte en zijn de meeste volumes grotendeels zichtbaar. Op sommige blokken wordt momenteel de gevelbekleding aangebracht. De uiteindelijke campus zal, naast het woonzorgcentrum, ook een dagverzorgingscentrum, centrum voor kortverblijf en 48 assistentiewoningen bevatten. De zorgcampus zal worden vervolledigd met een 20-tal wooneenheden voor VZW Oranje.

VK koos er bewust voor om al deze functies over verschillende losstaande volumes te verspreiden. Dit maakt de site voor de omliggende buurt makkelijk doorwaadbaar. Bovendien zorgt een ondergrondse parking met 105 plaatsen voor een autovrije site. De combinatie met een groen, publiek toegankelijk binnengebied stimuleert de integratie en verankering in de gemeenschap. Tegelijk zijn voor de bewoners de nodige privé-buitenruimtes voorzien. Daarnaast toont het ontwerp een dynamische vormentaal, met schuinlopende dak- en gevellijnen.

Twee volumes assistentiewoningen worden afgewerkt in augustus 2015. Het woonzorgcentrum en een derde volume assistentiewoningen wordt opgeleverd in april van volgend jaar.

Vernieuwde spoed Europaziekenhuizen combineert efficiëntie met geborgenheid

De Sint-Michiel-campus (Etterbeek) van de Europaziekenhuizen heeft sinds kort een vernieuwde spoeddienst. Ontwerper VK Architects & Engineers wil binnen de stressvolle omgeving zowel de efficiëntie optimaliseren als ook geborgenheid bieden.

Europaziekenhuizen is de grootste privé ziekenhuisgroep in Brussel. De groep heeft 2 sites, Sint-Elizabeth en Sint-Michiel, die zich bevinden in een stedelijke omgeving met hoge densiteit.

De spoeddiensten van beide sites krijgen namelijk een groeiende stroom patiënten te verwerken. Daardoor drong een renovatie van de spoeddienst zich op voor Sint-Michiel. Het ontwerp beantwoordt de functionele uitdagingen op verschillende vlakken. Zo sluit de sobere en klinische aankleding aan op de heelkundige focus van de afdeling.

Daarnaast werkt Europa Ziekenhuizen sinds vorig jaar met het ESI-triagesysteem. Dit laat toe de patiënten onmiddellijk te verdelen volgens vijf urgentieniveaus (klik hier voor meer info). Deze opdeling wordt weerspiegeld in de duidelijke zonering en de signaalkleuren op de deuren: rood voor high-care, geel voor medium-care en groen voor low-care.

Het ontwerp van de wachtzones daarentegen focust op het mentale aspect. In deze stressvolle context wilde VK namelijk ook een informelere en serene zone creëren. Een plek die geborgenheid uitstraalt, uitnodigt tot rust. De 2 wachtruimtes, aan de receptie en centraal in de low-care zone, werden aangekleed in warme kleuren en materialen. Ook de verlichting en het akoestische plafond dragen bij tot het afbakenen van een informele, uitnodigende zone.

De wachtruimte in de low-care zone heeft bovendien een speciaal ankerpunt. Een gestileerde boom biedt een aangename visuele afleiding. Het beeld roept vooral spontaan associaties op die in de hectiek van een spoedafdeling enige rust en sereniteit moeten brengen.

Zorgeloos wonen na 60

Kenniscentrum 60plus organiseert op 30 april, in samenwerking met VK Architects & Engineers, een studienamiddag over de haalbaarheid van alternatieve financieringsvormen in combinatie met kwaliteitsvolle zorg. Het evenement gaat door in de gloednieuwe vleugel van het WZC Edouard Remy in Leuven, een ontwerp van VK en ba-p. Stéphane Vermeulen, director healthcare bij VK, sluit er ook de dag af met een visie op de toekomst van bouwen voor de zorgsector. We kijken uit naar de talrijke aanwezigheid van allerhande zorgprofessionals, wat ongetwijfeld tot een boeiend en inhoudelijk sterk debat zal leiden. Deze studienamiddag belooft een eclatant succes te worden, want reeds 110 professionals schreven zich in voor het interessante programma. Meer info op www.wonenna60.be.

Ambitieus zorgproject toont de toekomst

In Sijsele is een bijzonder project voor ouderenzorg in gebruik genomen. De Stek is een voorbeeld voor de toekomst van ouderenzorg. VK stond in voor het ontwerp en de realisatie van de zorgcampus.
 
PPS in een nieuw kleedje
 
De zorgcampus werd ingeplant op een centrale locatie vlakbij het dorpscentrum. Naast woonzorgcentrum De Stek bestaat de campus uit een Sociaal Huis en Huis Oranje, een dagcentrum voor invaliden, beide ook ontwerpen van VK, en assistentiewoningen. Deze laatste worden zowel gerealiseerd als geëxploiteerd door private partners. Op deze manier realiseren overheid en private partners een zorgcampus doorheen alle projectfasen, tot en met de exploitatie. Deze samenwerking bundelt de sterktes van beide kanten van het spectrum om de zorgbewoners een kwalitatieve woonvorm te bieden.
 
Levenslang wonen
 
De samenwerking tussen overheid en private partners resulteert namelijk in een uitgekiend zorgtraject. Zo integreert het dagcentrum Huis Oranje de assistentiewoningen in hun dagactiviteiten. Tegelijk biedt de campus in zijn geheel de flexibiliteit voor een stijgende zorgbehoefte. Ook binnen het woonzorgcentrum zelf zijn de kamers voorzien op een stijgende zorgbehoefte. Zo kan de bewoner in zijn vertrouwde omgeving blijven vertoeven.
 
Midden in de gemeenschap
 
Alle bouwvolumes hebben een eigen architecturale identiteit, maar vertonen cohesie door de gebruikte materialen. De volumes werden geplaatst in een groen, publiek toegankelijk, landschap. Daarnaast bakenen het Sociaal Huis en het woonzorgcentrum een publiek plein af, vlakbij de straat. Een bushalte op de campus en fietsroute in een oude treinbedding vlakbij tenslotte vervolledigen de interactie met de omliggende gemeenschap. Bovendien werden de publieke ruimtes (bibliotheek, cafetaria, keuken, polyvalente ruimte) ontworpen op maat van de omliggende buurt. Het is dan ook de bedoeling dat de buurtbewoners gebruik kunnen maken van deze publieke functies.
 
Duurzaam, ook technisch
 
Naast deze duurzame opvatting van ouderenzorg in onze maatschappij, kan het woonzorgcentrum ook bogen op een energiezuinige invulling. Een BEO-veld, fotovoltaische panelen en een zonneboiler zorgen voor een duurzame zorgcampus in al zijn facetten.